Suatu Penjelasan (2)

Dalam usaha kita untuk memperluaskan kebenaran pasti dengan memiliki tunjang akar yang kukuh dan bukannya di ambil ataupun di ceduk semberono dengan menggabungkan akal semata-mata.Namun itulah hakikat yang perlu kita ketahui bahawa permainan manusia yang gemar di gelar ilmuwan semakin berani mengeluarkan hujah-hujah yang bertentangan dan hancur dalam menguasai adab(loss of adab).Produk-produk ini yang saya maksudkan adalah mereka yang mendokong pemikiran aqal dengan menceduk kata -kata falsafah barat tanpa menguasai perinsip tauhid.Mereka gemar meluaskan cabang-cabang ilmu tapi mematikan akar epistemologi ilmu sendiri.Itulah di katakan al attas akhirnya menghasilkan golongan yang lemah segala adab.

GAGAL MEMAHAMI DASAR EPISTEMOLOGi

Berpegang dengan teguh perinsip dan akidah ahll sunnah wa al jammaah bahawa islam adalah kebenaran yang mutlak iautu ajaran yang di bawa oleh rasulullah bertujuan menegakkan kebenaran dan menhapuskan kebatilan.Akidah ASWJ berpegang pada perinsip bahawa hakikat suatu perkara tetap dan ilmu di mengenainya dapat di capai.Seperti di jelaskan dalam epistemologi islam bahawa Allah adalah sumber kebenaran dan ilmu dengan di peranakan bahawa quran sebagai pemisah yang HAQQ dan BATIL.
Sesungguhnya akal mendapat tempat yang istimewa dalam islam namun ia tidak dapat menyamai kedudukan wahyu sebagai sumber kebenaran.

Perbezaan ilmuan islam dengan oreantalis barat amat jauh ketara walaupun kedua-duanya mengkaji islam.Malangnya 'FRAMEWORK' pengajian islam barat jauh tersasar daripada akidah tauhid kerana umumnya menumpukan kepentingan yang berhasilkan cara pandang yang berbeza dengan islam.Berbeza terhadap tradisi keilmuan islam dalam mempelajarinya semestinya seseorang itu melalu susur jalur dan saluran di percayai melalui ulama muktabar dalam tradisi ilmu.

Saya melihat fenomena pendominasi barat amat terjadi masa ini apabila benih barat berjaya menghasilkan susuk tubuh liberal dan mendominasi sekularisme yang di dokong khususnya mereka yang sama-sama mengkaji tentang islam gagal memahami ilmu.
Mengenai epistemologi islam,khusus dalam makna definisi ilmu al attas telah memberi erti ilmu dalam pandangan alam islam bahawa ilmu secara hadd(pembatasan) adalah mustahil.Ilmu hanya dapat di definisikan secara tepat secara rasm(deskriptif).
Menurut al attas ilmu adalah kepercayaan yang benar dan suatu aspek spritual manusia.Oleh itu ilmu adalh iman dan kebenaran kerana melibatkan spritual dan pengesahann fizik.(saya akan ulas lebih lanjut kaitan ilmu ini pada artikal akan datang)

GAGAL MENEGAKKAN PERINSIP KESATUAN DAN KESEPADUAN ILMU?

Soal kesatuan dan kesepaduan ilmu ini terbit dari perinsip agung di dalam islam iaitu TAUHID.Saya fokuskan di sini bahawa tidak ramai ilmuwan yang mengambil peduli tentanp perinsip ini padahal perinsip ini amat penting dalam memajukan intelektual.
Kegagalan memahami perinsip ini samalah gagal memajukan semua cabang ilmu yang berguna secara seimbang dan sepadu.Ramai ilmuwan yang berpendapat kurang penting perinsip 'KESATUAN DAN KESEPADUAN ILMU" dan di pandang bersahaja untuk di perjuangkan.

Kebanyakkan ilmuwan barat sudah lama meninggalkan perinsip ini dalam semua lapangan pemikiran alasannya mustahil menegakkan perinsip ini kerana ilmu telah berkembang luas dan juga terlalu padat di satukan.

Inilah kesilapan mereka walaupun ada sesetengah mereka seperti albert eintein meyakini cita-cita murni ini.

Menurut pada perinsip ini bahawa ilmu adalah haqq daripada tuhan dan tuhan sendiri adalah kebenaran mutlak.semua ilmu berhubung kait antara satu sama lain

KESIMPULAN RINGKAS

akar umbi ilmu adalah wahyu.teras ilmu adalah tauhid iaitu ilmu tentang keesaan tuhan,ilmu yg mempertemukan semua cabang sepertimane juga batang dan teras pokok mmpertemukan semua cabang dan rantingnya.mengapa kebanyakan ilmuwan zaman ini gagal menegakkan perinsip kesatuan dan kesepaduan ilmu?
Mereka ingin mengekalkan cabang dan ranting pohon ilmu tetapi dengan membuang akar umbi dan terasnya akhirnya menghasilkan pohon yang mati.

0 comments: