HEGEMONI BARAT(1)

Hegemoni Barat pada era modern dan postmodern kini jelasnya nampak begitu sulit dibendung kehadirannya. Hampir semua aspek kehidupan tidak mudah melepaskan dari hegemoni Barat. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, gaya hidup, tradisi dan pemikiran Barat, semuanya telah menusuk jantung masyarakat dunia. Bagi dunia Islam, yang paling berbahaya adalah hegemoni dalam bidang keagaamaan dan pemikiranSepanjang lamanya penindasan barat terhadap umat islam adalah suatu kekacauan dan tentangan yang paling serius pernah berlaku dalam sebuah peradaban sehingga umat islam dihinggap penyakit rendah diri ataupun imferiority complex hasil tercetusnya penjajahan 400 tahun terhadap umat islam gara-gara ketidakseimbangan pertembungan islam dan barat.Inilah suatu tentangan yang paling teruk yang dialami oleh umat islam saat ini.Prof Syed Naquib Al-Attas seorang pemikir yang dikenal cukup baik oleh dunia pemikiran barat mahupun islam memandang masalah ini adalah terbesar terhadap umat islamOleh kerana masalah yang dialami umat islam dewasa ini adalah hegemoni dalam bentuk dominasi keilmuan secular barat yang mengarah kearah kehancuran umat manusia.Menurut Al-Attas ,bagi barat,kebenaran fundamental dipandang dari agama sekadar teoritis.Kebenaran absolute dinegasikan dalam nilai-nilai relatif diterima.Bahawa tiada kepastian ataupun kemutlakan diterima.


Kesimpulannya mengarah manusia mengasingkan kehidupan dunia daripada ketuhanan mahupun akhirat dikotomikan dalam kehidupan harian seterunya memberi kuasa kepada manusia mentadbir dengan bebas mengatur dunia.Permasalahan ini begitu besar terjadi kepada umat islam dalam mengatur kehidupan harian.Proses yang mendominasikan agenda kekeliruan pemikiran umat islam saat ini dimulakan dari gagasan bentuk hegemoni yang bermula pada kristian kedominasi bentuk sekular hingga beranakkan kepada liberal.


Faham sekular-liberal ini memiliki framework pemikiran dan konsepsi yang keliru tentang ilmu, manusia, agama, wahyu, Tuhan dan kata kunci lainnya yang mendefinisikan pandangan alam sesuatu peradaban. Kekeliruan dalam epistemologi inilah yang menyebabkan Barat gagal mengenali hakikat sebenarnya akan realitas kehidupan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sepatutnya.

bersambung.....

P/s:sedang dalam proses menyiapkan kertas kerja ilmiah(tesis)bertajuk HEGEMONI BARAT KESANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DIMALAYSIA

0 comments: